Índex

Definició:

external image emocion.jpg

EMOCIÓ

Estat complex de l'organisme caracteritzat per una excitació o perturbació que predisposa a una resposta organitzada.

Les emocions es generen habitualment com a una resposta a un aconteixement extern o intern.
És un procés neuroquímic i cognitiu relacionat amb la presa de decisions, l'atenció, la percepció, la imaginació, ...


En el següent enllaç trobareu la definició, etimiologia, quan es produeixen les emocions, atributs fonamentals de les emocions,
les àrees del cervell relacionades, les principals hormones relacionades, les seves funcions adaptatives i socials,
els models teòrics de les emocions, i finalment la relació de cada una de les emocions que hi ha, amb la seva caraterització.


Emoció