Índex

Tipus d'emocions:


external image emociones.gif

Tradicionalment s'ha acceptat que hi ha certes emocions bàsiques o primàries i d'altres secundàries. Les primàries són més universals i les secundàries acostumen a implicar sentiments complexos o ser la suma de diverses emocions primàries.

Dins les emocions primàries es troben :

la ràbia,

la por,

la pena,

l' alegria,

el fàstic i

la sorpresa.


Robert Plutchik hi afegeix l'acceptació i la curiositat.


No hi ha acord sobre les emocions secundàries, que poden canviar molt segons l'autor que les enumeri. Algunes de les més comunes són :

l' ansietat,

l' avorriment,

el ressentiment,

la pietat,

la confusió,

la decepció,

la vergonya,

la gratitud,

la culpabilitat,

la nostàlgia,

l' esperança,

l'interès,

la gelosia,

la malenconia i

l' admiració.