Índex

Experiències:

5Kxs

1. Què és 5Kxs?
5Kxs és un conjunt de recursos, en forma d’activitats, per a formadors i formadores i per a els centres que desitgin treballar amb l’alumnat aspectes generals i específics dins dels projectes de convivència.
5Kxs suposa disposar d’un seguit d’activitats i materials per aplicar directament a l’aula, per tant potser molt útil per treballar aspectes de convivència des de un punt de vista curricular atenent a les competències bàsiques.
Totes les activitats de 5Kxs són autoavaluables, aspecte que afegeix un avantatge el/la docent que l’utilitza.
2. Per què aquest material?
La necessitat de donar resposta a les demandes dels centres que reclamen activitats concretes per a treballar temes de convivència i temes transversals relacionats amb les Competències Bàsiques, ha impulsat a l’equip del Programa de Mediació Escolar del Departament d’Educació a elaborar 5Kxs.


La Kxa d'emocions:

A través de les activitats de la kxa d’emocions, es pretén conèixer, comprendre i valorar els sentiments i emocions dels altres com a un bon principi per canviar actituds irreconciliables. Tota actitud culpabilitzadora cap als altres bloqueja la relació, ningú més que nosaltres té la capacitat d’autorregular la nostra manera de relacionar-nos amb els altres, per això hem de començar treballant en nosaltres mateixos.
5kxs___
Experiènces a l'Institut Bellvitge:


El Pla d'acció comunitaria de la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat inclou, entre d'altres , el desenvolupament d'accions dinamitzadores per tal de fomentar la sensibilització i la participació entre l'alumnat en àmbits com la salut, la cultura, l'art, etc.
Durant aquest curs 2010-2011, el centre Bellvitge ha participat en aquest Pla amb la realització de diversos tallers de caire educatiu, entre ells el taller de "Química emocional":

Títol
Descripció
Objectius
Qui organitza l'activitat
Destinataris
Temporalització
Química emocional
Taller amb diferents dinàmiques i materials escrits i audiovisuals amb la finalitat de treballar l'educació emocional
- Potenciar la consciència emocional, adquirint un major coneixement de les emocions.
- Observar com la manca de regulació emocional està implicada en la realització de conductes violentes.
- Aprendre a regular de forma adequada les emocions
Programa Municipal per a la Dona de l'Hospitalet de Llobregat
2n ESO
2 hores

Educació emocional, una filosofia de vida. Bloc de M. Teresa Abellan Pérez. CEIP Josep Gras.

Blog amb petites histories que ens poden ajudar a treballar diferents estats emocionals. El blog està realitzat per una profesional del món de l’educació i cada petita història està pensada per treballar alguna emoció o sentiment diferent que podem experimentar a diàri.

http://blocs.xtec.cat/emocionat/contes
· Contes d’Educació Emocional.

Conjunt de contes que ens serviran per treballar diferents aspectes de la intel·ligència emocional: l’auto-regulació, la motivació,... Molt recomanable!

http://blocs.xtec.cat/educacioimaginacio/files/2007/12/parlar-per-parlar.pdf

· Educación emocional y competencias básicas para la vida. Rafael Bisquerra
Alzina. Revista de Investigación Educativa (RIE)
[[http://www.xtec.net/crpsantcugat/emocionalrafelbisquerra.html|http://www.xtec.net/crpsantcugat/emocionalrafelbisquerra.html]]

· Educació Emocional. CRP Vallès Occidental IV. Sant Cugat del Vallès.
Conjunt de recursos sal del CRP del Vallès Occidental

http://www.xtec.net/crp-santcugat/emocional.htm

· Pàgina Web del Institut Puig Castellar de Santa Coloma de Gramanet on podem trobar un apartat molt complet sobre educació emocional amb documents, notícies, informació sobre diferents Jornades educatives relacionades amb les emocions i recursos de tot tipus.

http://iespuigcastellar.xeill.net/activitats/educacio-emocional

· Pàgina Web que ens informa de les V Jornades d’Educació Emocional que tindran lloc aquest mes d’abril.

http://www.jornadeseducacioemocional.com/langcat/cat_prog.html


· Portal de inteligencia emocional.

http://www.inteligenciaemocionalportal.org/index2.html


· Mosaic emocional. Montse Fusté. Revista Senderi. Aquí podem trobar diferents llibres i pel·lícules relacionades amb l’educació emocional.

http://www.senderi.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1148

· El viatge a l’èxit és un recurs molt útil en el que podem trobar informació sobre cursos, pel·lícules,... totes relacionades amb el coaching o entrenament cap al canvi

http://www.coaching-girona.com/