arrow_left.png
TORNAR


Avaluació

Fareu una autoavaluació tant del funcionament del grup com del resultat de les activitats, per tant, haureu de tenir en compte què heu d'avaluar:La manera de puntuar aquest treball serà la següent: Quan es lliurin els treballs al professor i s’hagi fet la presentació a la resta de la classe, omplireu la següent rúbrica d'avaluació en grup. Veureu que aquesta consta de cinc apartats. Cadascuna d'elles es valorarà amb les següents puntuacions numèriques:

Incomplet = 0 punts Just = 1 punt Bé = 1,5 punts Excel·lent = 2 punts

Incomplet
Just

Excel·lent
TOTAL
Treball en grup
Ens ha costat força repartir-nos els rols i organitzar la feina. Hem necessitat l’ajut del professorat
Ens ha costat estar d’acord en el repartiment de tasques. El coordinador ha hagut d’intervenir
El grup ha funcionat bé, però el repartiment de les tasques ha estat una mica desigual.
El grup ha funcionat molt bé. Ens hem repartit les feines, hem compartit la informació i ho hem decidit conjuntament

Contingut del treball
La informació que donem no és prou clara, està desordenada o és insuficient.
El contingut està massa dispers
La informació és correcta però no arriba ha ser entès del tot.
La informació ha estat explicada d’una manera molt clara i precisa

Navegació per Internet i utilització de les TIC
Ens ha costat molt trobar la informació que buscàvem. Hem hagut de demanar ajut.
Hem trobat informació, però ens ha costat seleccionar-la i triar la que necessitàvem
Hem trobat i seleccionat la informació suggerida.
Hem trobat molta informació a part de la proposada i hem seleccionat la més significativa.

Disseny de la presentació
El disseny no ha estat gaire adequat. La qualitat de les imatges no és bona, ni el disseny
El disseny en general és correcte, però hi ha poques imatges o mal triades o de poca qualitat
La distribució de la informació i les imatges estan ben proporcionades, però en manquen
La informació i les imatges estan ben equilibrades i molt ben distribuïdes.

Presentació del treball
No hem sabut explicar prou bé el treball als altres companys i companyes.
Podríem haver explicat millor el treball als altres companys i companyes.
Hem explicat bé el treball als altres companys/es.
Hem explicat molt bé el treball als altres companys/es.Valoració global


La graella d'avaluació del professorat serà la següent:

Rúbrica per avaluar la presentació oral i les representacions per part del professorat:


Consta de cinc apartats. Es valorarà amb les següents puntuacions numèriques:
Incomplet = 0 punts Just = 1 punt Bé = 1,5 punts Excel·lent = 2 punts

Aspectes
Incomplet
Just

Excel.lent
TOTAL
Exposició dels continguts
Poc clara. Difícil de seguir.
Poc entenedora.
Clara i entenedora,
en general.
Fluida. El públic segueix
amb interès.
To de veu apropiat i
llenguatge precís.
S'ha fet participar al públic.

Material de suport
Pocs i no gaire encertats.
Adequats, encara que
no els han sabut aprofitar
Adequats. Han ajudat a
entendre els
conceptes.
Força interessants i
atractius. Han estat
un excel·lent suport.

Treball grup
Massa individualista.
La presentació no ha
estat prou planificada
Tots els membres mostren
conèixer la presentació global
La presentació mostra
planificació i treball de grup

Presentació
Entusiasme
Poca expressió facial i poc
llenguatge corporal.
Descuida i no atractiva.
Genera poc interès
Correcta però poc atractiva.
Expressions facials fingides i
poc llenguatge corporal
Acurada i visual. S’utilitza
expressions facials i corporals
per generar interès i
entusiasme sobre el tema.
Ben treballada i visualment
atractiva. Les expressions
facials i el llenguatge corporal
generen molt d’entusiasme

Posició del cos i contacte visual
No es té bona postura.
No es mira
a les persones
durant la presentació
Algunes vegades es té bona postura
i s’estableix contacte visual
Bona postura i relaxat.
S’estableix un bon
contacte visual.
Molt bona postura, relaxat i
segur de si mateix.
Molt bon contacte visual

Comentari

Arrow_Right.png
CONCLUSIÓ