arrow_left.png
TORNARTasquesexternal image cooperacio3.jpg
La vostra feina consistirà en la realització de les següents activitats que fareu en grups de 4 persones:


1.- Recerca d'informació en Internet sobre les emocions bàsiques: alegria, tristesa, por, empipament, sorpresa i fàstic i fer fotografies entre vosaltres demostrant les diferents emocions. A partir d'aquesta informació haureu de confeccionar un mural que exposareu davant del grup classe.2.- Recerca de fragments de vídeo (de series o pel·lícules que us agradin) on observeu que queda representades com a mínim quatre de les emocions que esteu treballant. Cal trobar 3 fragmentes on identifiqueu cada emoció.3.- Per grups, realitzar una representació inventada que reflexi una emoció (com a mínim haureu de fer-ne quatre de diferents). La resta d’alumnes hauran d’endevinar quina és l’emoció que esteu representant.4.- Editar un Power Point amb obres d'art que exempliquin les emocions. Podeu cercar un poema, una cançó, una pintura, una fotografia, una escultura... per emoció. N'haureu de buscar quatre emocions com a mínim, per tant un mínim de quatre obres d'art. Aquest treball final el compartireu amb la classe.
ENDAVANT!!!!
Arrow_Right.png
PROCÉS